Partners

Alle organisaties in Oldenzaal zoals bijvoorbeeld verenigingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs hebben een uitnodiging ontvangen om op hun eigen manier hun Oldenzaal 2040 te schetsen. Zij kennen de stad en weten wat past bij Oldenzaal.

Er zijn meer dan 25 bijeenkomsten met meer dan 230 vertegenwoordigers van verenigingen, maatschappelijke organisaties, scholen en ondernemers georganiseerd. Zo hebben bijvoorbeeld leerlingen van de basisscholen hun Oldenzaal 2040 gepresenteerd en hebben de ondernemers aangegeven wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van de stad. Er zijn gesprekken met en uitvragen aan onder meer zorg- en welzijnsorganisaties, de natuurorganisaties en verenigingen geweest. 

Een mooie, bonte mix van partners die allemaal Oldenzaal een warm hart toedragen.