Over Oldenzaal 2040

De gemeente Oldenzaal en de gemeenteraad vinden het belangrijk om samen met de stad na te denken over de toekomst van Oldenzaal.

In 2023/2024 ontwikkelen we, als gemeente, samen met inwoners een nieuwe toekomstvisie. Zodat alle ideeën voor Oldenzaal gesteund worden door iedereen in de stad. Met als resultaat een prikkelende kijk op de toekomst voor en door Oldenzaal. Dat levert uiteindelijk een toekomstvisie Oldenzaal 2040 op. Het doel is dat deze visie van toegevoegde waarde is voor iedereen in de stad en richting geeft aan de toekomst van Oldenzaal.

De gemeente geeft een helpende hand aan de partners. Dit zijn bijvoorbeeld de verenigingen, scholen, maatschappelijke organisaties. Als de partners dat wensen, helpt de gemeente met het organiseren van bijeenkomsten of andere geschikte manieren om ideeën te verzamelen. Verder zorgt de gemeente voor de communicatie en promotie, verzamelt alle inbreng en schrijft de toekomstvisie Oldenzaal 2040.