Over Oldenzaal 2040

In een wereld die steeds verandert, is het van groot belang om vooruit te kijken. De gemeente Oldenzaal en de gemeenteraad vinden het belangrijk om samen met de stad na te denken over de toekomst van Oldenzaal. Daarom werken we aan een gezamenlijke toekomstvisie voor Oldenzaal in 2040.

Oldenzaal 2040 is het kompas dat helpt om de stad in de komende jaren zo goed mogelijk in te richten voor iedereen. Het is de basis voor beleid en het helpt de gemeente in het maken van keuzes. Maar het is ook een visie die door iedere organisatie, vereniging en elk bedrijf in Oldenzaal gebruikt kan worden als basis voor toekomstig beleid.  

Jouw inbreng, jouw Oldenzaal, met deze slogan zijn we de stad in gegaan. De inbreng voor de toekomstvisie komt vanuit onze inwoners en onze partners, zoals verenigingen, scholen, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeente heeft geholpen bij het organiseren van bijeenkomsten en heeft op diverse manieren bijgedragen om de ideeën van Oldenzaal te verzamelen. De gemeente heeft alle inbreng verzameld en verwerkt deze in de toekomstvisie Oldenzaal 2040.

Tijdspad